Bilbord je reklamni pano odgovarajucih dimenzija i materijala, namenjen za postavljanje reklamnih poruka

Ovaj moćan medij sigurno obezbjeđuje brzu i efikasnu komunikaciju: bilborde je nemoguće izbjeći, upadljivi su i popularni.

Bilbordi

Nudimo vam orginalna idejna rješenja za vaše reklamne kampanje.

Dizaj kampanje

Medij je sam po sebi visoko estetiziran te se koristi kao dio savremene urbane opreme: stajališta javnog prevoza, kioska, ostakljenih zidova…

City light


Lokacije

Vanjsko oglašavanje omogućava da propagandna poruka stigne i do onih koji ne gledaju televiziju, ne slušaju radio, ne čitaju dnevne novine, ali su ipak u kretanju, te nailaze na poruke koje doprinose stvaranju imena i branda, povećaju prodaju i poslovne rezultate.

Prednost bilboarda

  • Oglas je dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.
  • Omogućava dosezanja mlade i mobilne publike te ciljno usmjerava lokacije plakata.
  • Omogućeno je pokrivanje cjelog geografskog područja.
  • Najniži troškovi po izloženosti u poređenju s klasičnim medijima.
  • Pogodan je za jednostavne oglase relativno poznatih preduzeća.

Uticaj bilborda

Uticaj bilbord kampanje drugačiji je od uticaja koji ima oglašavanje u novinama ili televizijskim reklamama: čitanje novina i gledanje televizije zahtijevaju aktivno učešće čitalaca ili gledalaca. Bilbordi su, jednostavno, prisutni na različitim mjestima i nemoguće ih je previdjeti, promijeniti kanal, okrenuti stranicu. Poruka koja je na njima viđa se ponovo iz dana u dan, sve dok ne ostane u sjećanju. Bilbordi su, zato, nezamjenjivi kada je potrebno da vaša poruka stigne do zaista velikog broja ljudi.